Hành trình Vô Trụ Xứ

45,000 VNĐ

Hành trình Vô Trụ Xứ
Trí tuệ Mật Thừa của Đức Phật
Chogyam Trungpa
Nguyên tác: Journey Without Goal – The Tantric Wisdom of the Buddha

Bản dịch của Thiện Tri Thức
NXB Hồng Đức – 232 trang

Trích Dẫn nhập –
Trong cuốn sách này, độc giả sẻ tìm thấy nhiều cảnh báo về những nguy hiểm của  Kim cang thừa và sự quan trọng của sự bắt đầu vào lúc khởi đầu với thực hành Thiền định. Bổn phận của tôi là cảnh báo về những nguy hiểm của Kim cang thừa và cũng tuyên bố tính thiêng liêng của những giáo lý này. Có nhiều người đi mua hàng tâm linh và chon Tantra như một cuộc dạo chơi thú vị, hoặc khá ngây thơ khi đến với lớp này với sự hiểu biết rất ít về tâm linh, về Tantra; như cũng có một số người đã có thực hành thiền định và quả là một thách thức khi trình bày Tantra cho một nhóm phức tạp như vậy. Nhưng với tất cả cần thiết phải thấy sự quan trong của thực hành thiền định là nến tảng của mọi thực hành trong Phật giáo…

Hết hàng