Tiếng hót Ca Lăng Tân Già

39,000 VNĐ

Tiếng hót Ca Lăng Tân Già

Tác giả: HT. Thích Chơn Thiện
– Nhà xuất bản: Phuơng Đông  :2011
307 trang sách bao gồm 42 bài viết , cảm nghĩ về các sự kiện Phật giáo quan trọng mà HT đã tham dự và cuốn sách như một nhà báo đã cảm nhận ” Cầm tập sách này đọc , chúng ta thấy rạng lên hai chữ HẠNH PHÚC “

tieng-hot-ca-lang-tan-gia
Tiếng hót Ca Lăng Tân Già

39,000 VNĐ