Tin tức từ biển tâm

39,000 VNĐ

Tin tức từ biển tâm

Lâm Thanh Huyền
MInh Chi dịch (GS Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM

NXB Phương Đông – 280 trang

Trích Lời người dịch
Cuốn sách Tin tức từ biển tâm của nhà văn Phật Giáo Đài Loan – Lâm Thanh Huyền quả là một cú sốc tuyệt vời đối với các nhà Phật học Việt Nam. Tôi tự nhủ đã đọc nhiều sách cổ kim Đông Tây giới thiệu giáo lá nhà Phật, bằng nhiều thứ tiếng. Nhưng ít co quyển sách nào-xuất bản trong thời cận, hiện đại- gây cho tôi nhiều xúc động trên cả hai bình diện lý trí và tình cảm như cuốn Tin tức từ biển tâm. Chính vì vậy mà tôi hoan hỷ dịch ra tiếng Việt, với cố gắng gìn giữ tối đa tính sống động và thực tiển của nguyên bản chữ Hán, để cung cấp cho đông đảo độc giả Phật từ Việt Nam đọc và suy gẩm. Theo tôi nghĩ các độc giả không phải là Phật tử cũng nên đọc cuốn sách này để biết đạo Phật quan hệ với cuộc sống như thế nào, cuộc sống hiện tại, cuộc sống hằng ngày

Minh Chi

Tin tức từ biển tâm
Tin tức từ biển tâm

39,000 VNĐ