Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải

250,000 VNĐ

Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải – Trọn Bộ 2 cuốn trong hộp

HT. Thích Thanh Từ
NXB Tôn giáo  – Tái bản trọn bộ 2023 – Bìa cứng trong hộp
Cuốn 1: 615 trang, Cuốn 2: 535 trang

Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đã lặn lội từ Tây thiên sang Đông độ, cũng chỉ để tìm được một truyền nhân trao lại bốn quyển Lăng Già, ấn tâm cho các bậc tông sư đời sau, rồi mới an lòng trở về Tây, đủ biết huyết mạch tâm tông thảy nằm trọn trong đây. Nhận thấy được yếu chỉ nhà thiền nơi bản Kinh này, Hòa thượng ân sư đã chẳng ngần ngại văn kinh khúc chiết, ý kinh sâu xa khó có người thông đạt, Ngài vì muốn trợ duyên cho kẻ hậu học vượt khỏi sóng thức, dứt sạch mê tình mà giảng dịch toàn kinh Lăng Già vào những năm 1975 tại Thiền viện Chân Không Vũng Tàu.

Cho đến nay trãi qua hơn 30 năm, huynh đệ chúng tôi đọc lại bản Kinh này vẫn tinh khôi như ngày nào còn doanh vây dưới chân thầy, rung cảm, chấn động và đôi khi thấy thật lạ lẫm trong từng lời Phật dạy. Bởi vì một bản kinh thuyết minh về tâm lượng của Như Lai thì không thể dùng thức tình của kẻ phàm phu mà suy lường nghĩ tưởng. Song mà, đồng cảm với các pháp lữ đang bối rối trước đoạn đường trở về cố hương, chúng tôi mạo muội ghi lại lời giảng dạy của Hòa thượng ân sư, rất mong được chia sẻ cùng chư thiện hữu tri thức niềm tin và tấm lòng hành trì Phật đạo

Trích Lời đầu sách – Thích Nhật Quang

Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải

250,000 VNĐ