Thủ Lăng Nghiêm Kinh – Tuyển trạch tân tu

65,000 VNĐ

Thủ Lăng Nghiêm Kinh – Tuyển trạch tân tu
HT. Từ Thông – Như Huyển Thiền Sư

NXB Hồng Đức – 325 trang

Trích Lời Đầu sách
Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng liễu nghĩa trong nền gió lý Phật, Từ xưa nhẫn nay, khắp chốn tòng lâm đều xem Thủ Lăng Nghiêm Kinh là một trong những bộ kinh then chốt trong nền giáo lý Phật…
Qua quá trình tu học và nghiên cứu, bĩ nhân tôi thấy phần trực chỉ của bộ kinh này có nhiều ý thú thâm sâu, có thể làm kim chỉ nam để dồi mài, tư duy đem lại nhiều bổ ích. Vận dụng vào kinh điển trong giáo trình đã có, tôi viết thành giá án Phật học giúp người học có cái nhìn chính xác hơn đối với lời kinh ý Phật…

 

Hết hàng