Tịnh độ tại nhân gian

125,000 VNĐ

Tịnh độ tại nhân gian

Tác Giả: HT Ấn Thuận – HT Tinh Vân
Dịch Giả: TT Thanh Phong – ĐĐ Quảng Lâm
Việt dịch: Nhuận Pháp, Liên Hải, Vạn Nghĩa, Diệu Pháp, Đồng Bảo

NXB Lao Động – Bìa cứng nhũ vàng – 332 trang

 

còn 1 hàng

Tịnh độ tại nhân gian
Tịnh độ tại nhân gian

125,000 VNĐ