Phương pháp nghiên cứu Phật Học

145,000 VNĐ

Phương pháp nghiên cứu Phật học  TT. Thích Hạnh Bình là tác phẩm tường thuật lại những kinh nghiệm cá nhân của tác giả trong thời gian làm công tác nghiên cứu ngành Phật học.

Sách như là một tóm lược quá trình nghiên cứu về sự hình thành, phát triển của Tam tạng kinh điển qua các thời kỳ Nguyên thủy, Đại chúng, Đại Thừa với các yếu tố dị biệt tương đồng và mối liên hệ giữa Kinh Luật Luận , giữa Kinh A Hàm và Nikaya , Kinh Đại thừa  để hướng đến một sự nghiên cứu sâu hơn về Tam tạng kinh điển .
Sách với ý nghĩa gợi ý giúp cho người nghiên cứu có thêm cách thức làm sáng tỏ một vấn đề nào đó trong Phật học…

Trung tâm Phật Học Hán Truyền – Tùng thư Nghiên cứu Phật Học
NXB Hồng Đức tháng 12/2021 | 260 trang

 

Phuong-phap-nghien-cuu-Phat-hoc
Phương pháp nghiên cứu Phật Học

145,000 VNĐ