Triết Học về Tánh Không

140,000 VNĐ

Triết Học về Tánh Không

Tuệ Sỹ
NXB Đà Nẳng – Bìa cứng
Tái bản 2024 – 165 trang

Sách gồm các chương thảo luận về Tánh Không Luận là gì, Vai trò Luận chứng và phủ định đồi với tiền đề Không của Trung Quán ,Tiểu sử về Tánh Không luận , Tánh Không với Trí Lương và Dịch hóa pháp

Triết Học về Tánh Không
Triết Học về Tánh Không

140,000 VNĐ