Lý Hạ Bàn tay của Quỷ – Tuệ Sỹ

168,000 VNĐ

Lý Hạ Bàn tay của Quỷ
Quỷ Tài và Quỷ Thi

Tuê Sỹ
NXB Đà Nẳng – Bìa cứng 267 trang

Sách viết về một thi tài độc đáo thuở Thịnh Đường, Lý Hạ một thiên tài yểu mệnh. Thiên tài đó được tác giả gọi là Quỷ tài, bên vạnh Tiên tài Lý Bạch. Lý Hạ sống trọn vẹn được 27 năm, như một ngôi sao băng qua trời. Bọn văn nhân ở lại thương tiếc mà rằng”… giả sử Hạ chưa chết để thêm vào một chút Lý cho thi ca của mình, thì bọn chúng ta có thể gọi thơ của Hạ là Ly tao được vậy…”
Sách viết theo dạng ngẩu hứng, tùy bút, không phân chương tiết như các sách truyền thống về Danh nhân, được phục hồi nguyên bản nhằm lưu giử một tác phẩm , và tri ân một đời người, nay đã thong dong miền vô trụ, đã tận hiến cho học thuật và văn chương

 

Lý Hạ Bàn tay của Quỷ
Lý Hạ Bàn tay của Quỷ – Tuệ Sỹ

168,000 VNĐ