Khai Thị – Bộ 4 tập HT. Tuyên Hóa

200,000 VNĐ

Khai Thị – Bộ 4 Tập HT. Tuyên Hóa

HT. Tuyên Hóa
NXB Tôn Giáo – 4 tập trong hộp hơn 1.600 trang
Tái bản lần thứ 4

Gồm các bài viết khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa , người khai sáng  Tổng Hội Phật Học Vạn Phật Thánh Thành tại Hoa Kỳ, thành lập Hội Phiên dịch Kinh điển (Buddhist Text Translation Society) tại đường Washington ở Cựu Kim Sơn. Đến năm 1977, viện lại được sáp nhập vào trường Đại học Phật giáo Pháp giới, với danh xưng Học viện Phiên dịch Kinh điển Quốc tế

 

Khai Thị - Bộ 4 Cuốn HT. Tuyên Hóa
Khai Thị – Bộ 4 tập HT. Tuyên Hóa

200,000 VNĐ