Phật quốc thời Lý Trần – Một vài khảo cứu

140,000 VNĐ

Phật quốc thời Lý Trần – Một vài khảo cứu
TT. TS. Thích Phước Đạt

NXB Khoa Học Xã Hội – 340 trang

Phật quốc thời Lý Trần – Một vài khảo cứu là công trình nghiên cứu về khát vọng và thành quả xây dựng quốc gia Đại Việt hưng thịnh phồn vinh, cũng là lý tưởng kiến tạo thế giới Phật quốc ngay giữa cuộc đời này, được kết tinh từ tinh thần yêu nước và phụng đạo của một dân tộc làm nên kỳ tích lịch sử ba lần đánh tan Nguyên Mông với hào khí Đông Á anh dũng, hào hùng.

Nội dung cuốn sách bao gồm nhiều bài viết chuyên sâu thể hiện cuộc hành trình tìm về thế giới Phật quốc mà cha ông tổ tiên vào thời Lý Trần đã tạo dựng thành công từ điểm nhìn văn hóa lịch sử của dân tộc….

 

Phật quốc thời Lý Trần - Một vài khảo cứu
Phật quốc thời Lý Trần – Một vài khảo cứu

140,000 VNĐ