Những vấn đề thiết yếu trong Triết Đông

210,000 VNĐ

Những vấn đề thiết yếu trong Triết Đông

Tủ sách Triết Học Phương Đông  Tác giả: Lý Minh Tuấn tác giả cuốn Cửa thứ nhất vào núi Thiếu Thất 

NXB Hồng Đức 459 trang

Những vấn đề thiết yếu trong Triết Đông bàn về những vấn đề trong Nho Lão, Ấn, Phật Giáo như về chữ Nhân, chữ Hiếu, Dịch lý, Kinh Thi, Lão Tữ, Trang Tử , Hàn phi Tử , về Giải thoát, Yoga, Tinh thần vô chấp vô trước Phật giáo Đại thừa, Tiệm ngộ Đốn ngộ, quá trình phát triền Phật giáo Đại thừa

 

 

Những vấn đề thiết yếu trong triết Động
Những vấn đề thiết yếu trong Triết Đông

210,000 VNĐ