Phật Giáo Đại Thừa

310,000 VNĐ

Phật Giáo Đại Thừa
Tác giả: Nalinaksha Dutt – Dịch giả: Thích Đông Nghĩa;
NXB Hồng Đức- Bìa cứng có hộp – 476 trang

LỜI DỊCH GIẢ

Phật giáo Đại thừa là tác phẩm được sửa đổi từ ấn phẩm Aspects of Mahayana Buddhism and its relation to Hinayana của giáo sư Nalinaksha Dutt. Tác phẩm này là một tài liệu tương đối chuẩn xác và phong phú khi liên kết giữa hai dòng tư tưởng Tiểu thừa và Đại thừa. Điều này giúp chúng ta thấy rõ những vấn đề liên quan đến Tiểu thừa trong trường hợp cần so sánh và đối chiếu với Đại thừa.

Mặt khác, dịch phẩm Phật giáo Đại thừa cũng là một tài liệu tiếng Việt có giá trị đối với việc nghiên cứu và học tập về lịch sử tư tưởng Phật giáo, mong rằng tác phẩm này sẽ cần thiết và hữu ích đối với Tăng Ni và Phật tử Việt Nam.

Phật Giáo Đại Thừa
Phật Giáo Đại Thừa

310,000 VNĐ