Lịch sử Phật giáo Trung Quốc – Pháp sư Thánh Nghiêm

116,000 VNĐ

Lịch sử Phật giáo Trung Quốc – Pháp sư Thánh Nghiêm

Pháp sư Thánh Nghiêm – Thích Tâm Trí dịch
NXB Hồng Đức 386 trang

Đây là cuốn sử được viết với “quan điểm học thuật” chú không phải quan điểm sử luận hoặc sử ký. Mọi vấn đề liên quan được nghiên cứu và khảo sát hết sức khách quan, bởi đồng tác giả là 5 vị giáo sư phụ trách giảng dạy môn Sử học Phật giáo tại các Đại Học Nhật Bản. Bản thân tập sử liệu này được dùng làm giáo trình giảng dạy trong trường Đại Học, do đó sách chỉ đề cập các điểm chính – Trích lời dịch giả

Lịch sử Phật giáo Trung Quốc
Lịch sử Phật giáo Trung Quốc – Pháp sư Thánh Nghiêm

116,000 VNĐ