Giảm giá!

Trái Tim Thiền Định Phật Giáo

30,000 VNĐ 27,000 VNĐ

Tác giả: Nguyễn Đăng Thục

Nhà xuất bản: Thư viện Huệ Quang

Mục đích của những trang sách này là nhằm gợi sự chú tâm vào ý nghĩa sâu xa rộng rãi của Pháp môn Niệm Xứ (Satipatthàna) của Đức Phật và hiến dâng một sự chỉ dẫn sơ khởi cho việc lĩnh hội những giáo lý ấy và cho việc áp dụng chúng một cách thực tiễn…

Cuốn sách này cũng được mong là cuốn đi kèm với bản Sớ luận về bản kinh Niệm Xứ của Đức Phật mà một bản dịch Anh ngữ rất trung thực của Ngài Soma Thera đã được xuất bản. Bản dịch Anh ngữ về bản chính kinh của Ngài cũng được gom vào đây để tiện cho độc giả. Nó cần được xem đến mỗi khi ở đây bàn đến những chi tiết của bản kinh.

còn 2 hàng

Mô tả

LỜI GIỚI THIỆU

Đại đức NYANAPONNIKA người Tây Đức được đào tạo trong truyền thống Thượng Tọa Bộ tại Trung – Tâm Thiền Nahasi Rangoon, Miến Điện. Ngài là Giám Đốc Hội Phát Hành Kinh: Publication Buddhist Society Kandy. Tích Lan.

Quyển sách: Thiền là trái tim của Phật Giáo được ra mắt độc giả Việt Nam sau hơn các bản tiếng Tây Đức, Anh, Pháp, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha và Thái Lan.

Ngài là Tác Giả nhiều quyển sách giá trị viết bằng Anh Văn, năm nay Ngài thọ 87 tuổi, đang tu hành ở Forest Hermitage Kan dy, Sri Lanka.

Ngài Tỳ Khưu NYANAPONNIKA, được nhiều học giả uyên thâm nước ngoài biết và còn được các dịch giả lỗi lạc Việt Nam biết.

Thành kính tán thán công đức Thượng  Tọa, Thích Chơn Thiện đã dành nhiều thì giờ dịch quyển kinh quý báu này.

Thành tâm cầu nguyện Tác Giả NYANAPONNIKA và Dịch Giả Thích CHƠN THIỆN Hạnh Phúc, Giải Thoát.

C A G A.

LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ

Mục đích của những trang sách này là nhằm gợi sự chú tâm vào ý nghĩa sâu xa rộng rãi của Pháp môn Niệm Xứ (Satipatthàna) của Đức Phật và hiến dâng một sự chỉ dẫn sơ khởi cho việc lĩnh hội những giáo lý ấy và cho việc áp dụng chúng một cách thực tiễn…

Cuốn sách này cũng được mong là cuốn đi kèm với bản Sớ luận về bản kinh Niệm Xứ của Đức Phật mà một bản dịch Anh ngữ rất trung thực của Ngài Soma Thera đã được xuất bản. Bản dịch Anh ngữ về bản chính kinh của Ngài cũng được gom vào đây để tiện cho độc giả. Nó cần được xem đến mỗi khi ở đây bàn đến những chi tiết của bản kinh.

Phần chính của cuốn sách này được đặt căn bản trên “Khảo luận Dẫn nhập” gồm trong cuốn sách bằng Đức ngữ của tác giả về Satipatthàna. Tuy nhiên các phần thảo luận ấy đã được sửa đổi trong bản Anh ngữ này và những phần mới, trong đó có Phụ lục A đã được thêm vào.

Để tỏ lòng tri ân, trước hết, tác giả xin ngỏ lời cảm ơn chư vị Tỳ khưu trong Giáo Hội Tăng Già, Thượng tọa Soma và Thượng tọa Kheminda. Tác giả mang ơn các Ngài đã chỉ dạy cho về đặc tính và sự hành trì… thực sự của Con Đường, một ơn nghĩa không dễ gì đền đáp được. Phần nói về “Phương pháp Satipatthàna mới của Miến Điện” của cuốn sách, vốn đã có trong bản Đức ngữ, cũng được rút ra từ những ý kiến của các Ngài. Trong bản Anh ngữ này, một số thêm thắt về phần ấy dưới ánh sáng của những học hỏi và kinh nghiệm mà tác giả đã tiếp thu được ở Miến Điện.

Tác giả còn mang ơn Thượng tọa Soma đã cho phép in lại bản dịch đã được nhuận sắc lại của Ngài về bản kinh và đã cung cấp nó cùng với những chú thích, viết cho lần xuất bản này…

Tác giả cũng gởi lởi cám ơn sâu đậm đến Tỳ kheo Kassapa ở Vajirarama, Colombo. Ngài đã cẩn thận đọc… suốt bản thảo, ngoài việc đề xuất nhiều ý kiến, Ngài còn sửa chữa nhiều chỗ rất cần thiết vì những trang sách này được viết bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của Tác giả…

Tác giả cũng mang ơn Tiến sĩ E. Graham Howe, ở London người đã đóng góp ý kiến và đã giới thiệu cuốn sách này cùng lời nhắn nhủ của nó cho các độc giả phương Tây…

Cuối cùng và rất quan trọng, tác giả mong được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu xa đối với vị… Thiền Sư của mình là Ngài Đại Lão U Sobhana (Mahà Si Sayadaw), và tác giả hết lòng ghi nhớ sự giúp đỡ và khích lệ của nhiều Sakokàris (các hành giả pháp môn Niệm Xứ) ở Miến Điện, tu sĩ và cư sĩ.

Những xuất bản thêm nữa về đề tài Satipatthàna đang được dự định. Trước tiên là xuất bản dịch Anh ngữ khảo luận quan trọng bằng tiếng Pàli do Ngài Đại Lão U Sobhana (Mahà Si Sayadaw) viết chủ yếu nhằm cho những trình độ cao của việc thực hành có phương pháp về Satipatthàna.

NYANAPONKIA THERA

Thông tin bổ sung

Số trang

611

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Có thể bạn thích…