Category Archives: Tin sách

Sách HT. Thích Chơn Thiện

Sach HT Thich Chon Thien

Một số tác phẩm Cố HT. Thích Chơn Thiện:  Phật học khái luận  Tìm hiểu Trung Bộ kinh Giáo lý duyên khởi Tư tưởng kinh Pháp hoa Tư tưởng kinh A di Đà  Tư tưởng kinh Địa tạng Tư tưởng kinh Kim Cương & Bát Nhã Tiếng hót Ca Lăng Tần Già Tăng già thời […]

Sách do Trung tâm Phật Học Hán Truyền Tuệ Chủng, TT. Thích Hạnh Bình phát hành

Sách T T Thích Hạnh Bình

Sự Khởi nguồn và Phát triển của Phật giáo Đại thừa thời Sơ kỳ Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ Lịch sử Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ Phương pháp Nghiên Cứu Phật Học  Tư tưởng Phật Giáo Bộ Phái Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái Thuyết Nhất Thiết […]