Sách HT. Thích Chơn Thiện

Sách HT. Thích Chơn Thiện

Tác giả  Cố HT. Thích Chơn Thiện có một số tác phẩm sau: Phật học khái luận (còn) Tìm hiểu Trung Bộ kinh Giáo lý duyên khởi Tư tưởng kinh Pháp hoa Tư tưởng kinh A di Đà (còn) Tư tưởng Địa tạng Tư tưởng kinh Kim Cương Tiếng hót Ca Lăng Tân Già...

Read more

Chan Khoon San

Chan Khoon San

Đạo hữu Bro. Chan Khoon San sinh ngày 8 tháng Tám, 1941 ở Penang, Malaysia. Sau khi học xong Đệ Lục hồi đó, ông đã học Trường Đại Học Sư Phạm Mã-Lai-Á (Malayan Teachers College) ở Brinsford Lodge, Anh Quốc. Sau khi tốt...

Read more

Sách Trung cấp Phật Học

Năm Thứ I STT Tên Sách Tác giả Giá 1 Kinh Di Giáo – – 2 Kinh Thập Thiện HT. Thích Thanh Từ 11.000 3 Quy Sơn Cảnh Sách Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu 35.000 4 Bát Đại Nhân Giác HT. Thích Thanh Từ 12.000 5 Luật Học (Chữ Hán) – –...

Read more