Tư tưởng và Văn Hóa Phật Giáo

165,000 VNĐ

Tư tưởng và Văn Hóa Phật Giáo
The Thought and Culture of Buddhism
Thích Thiện Lâm chủ biên

NXB Hội Nhà Văn – 430 trang

Trích LỜI NÓI ĐẦU

Tư tưởng và văn hóa Phật giáo là tuyển tập các bài nghiên cứu liên quan đến tư tưởng và văn hóa Phật giáo được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, các kỷ yếu khoa và tuyển tập các luận văn trong và ngoài nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, v.v…

Từ quan điểm cá nhân, nhận thấy đây là các nghiên cứu có giá trị, chung tôi lựa chọn, tổ chức phiên dịch và biên tập nhằm giới thiệu đến với quý độc giả.nhằm giới thiệu nhiều phương diện khác nhau về tri thức, đặc biệt về phương pháp nghiên cứu. cách tiếp cận vấn đề trong nghiên cứu tư tưởng và văn hóa Phật giáo …

Tư tưởng và Văn Hóa Phật Giáo

165,000 VNĐ