Hoa Nghiêm Tông

108,000 VNĐ

Siêu hình học tiến trình & Triết học Phật Giáo
Hoa Nghiêm Tông
Steve Odin
Thanh Lương Thích Thiện Sáng dịch

NXB Phương Đông – Bìa cứng – 446 trang

Quyển Siêu hình học tiến trình & Triết học Phật Giáo Hoa Nghiêm Tông là 1 trong 5 bản dịch của 5 tác giả có liên hệ Hoa Nghiêm Tông từ các Đại Học Mỹ, và là quyển cuối cùng.

Tác phẩm này nghiên cứu những mặt tương đồng và khác biệt giữa Siêu hình học Tiến trình của Whitehead và Triết học Phật giáo Hoa Nghiêm tông, một tông phái Phật giáo được các học giả phương Tây quan tâm sâu sắc

 

Hết hàng