Lược giảng Tín Tâm Minh Tịnh Nghĩa Giải

42,000 VNĐ

Lược giảng Tín Tâm Minh Tịnh Nghĩa Giải
Thiên Mục Trung Phong – HT Quảng Lục
Dịch giả: HT. Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt và lược giảng

NXB Tôn Giáo – 720

Tín Tâm Minh Tịnh Nghĩa Giải là do Tam Tổ Tăng Xán trước tác, ngài Trung Phong Minh Bổn là Thiền sư đời thứ 14 thuộc tông Lâm Tế giải nghĩa chia làm 73 phần gồm 4 đề mục:

  1. Lời khai thị
  2. Lời giải nghĩa
  3. Phủ định giải nghĩa (Tịnh Nghĩa giải)
  4. Kệ Kết thúc

Do người in lược bõ hai phần Lời khai thị và Phủ định giãi nghĩa (Tịnh nghĩa giải) của ngài Trung Phong nên HT. Thích Duy Lực đã giảng lại đầy đủ

Lược giảng Tín Tâm Minh Tịnh Nghĩa Giải
Lược giảng Tín Tâm Minh Tịnh Nghĩa Giải

42,000 VNĐ