Triệu Luận lược giải

9,000 VNĐ

Triệu Luận lược giải
Tác giả: Tăng Triệu Đại sư – Lược giải: Hám Sơn Đại Sư
Việt Dịch: HT. Thích Duy Lực

Tái bản lần thứ hai có chỉnh sửa

NXB Tôn Giáo -112 trang

Triệu Luận này là một tuyệt tác của ngài Tăng Triệu, từ xưa rất nổi tiếng ở Trung Hoa đã được dịch sang tiếng Anh và phổ biến trên thế giới. Vì lời văn người xưa thường ngắn gọn quá xúc tích người đời nay khó thấu hiểu nên mới có Đại sư Hám Sơn lược giảng lại

Triệu luận có  Bốn Luận:

  • Vật bất thiên
  • Bất chân không
  • Bát nhã vô tri
  • Niết bàn vô danh-
Triệu Luận lược giải
Triệu Luận lược giải

9,000 VNĐ