Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa cận đại (Bộ 2 Tập)

1,150,000 VNĐ

Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa cận đại ( bộ 2 tập)
Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo quốc tế
Tác giả: Ma Thiên Tường – Thích Đàm Thái biên dịch

NXB Tôn Giáo – 1,300 trang – Bìa cứng trong hộp

Sách có nội dung như tựa đề Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa cận đại đã tổng hợp và khái quát những xu hướng nghiên cứu với các học giả tiêu biểu cho từng trường phái học thuật thuộc về tư tưởng, quan điểm của các nhà nghiên cứu Phật học hiện đại giúp có một cái nhìn bao quát về Phật giáo Trung Quốc cuối thời nhà Thanh, đầu Trung Hoa Dân Quốc, tiêu biểu như Cung Tự Trần, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Hồ Thích, Suzuki, Tưởng Duy Kiều, Thái Hư…
Tác phầm này có tính bổ khuyết, hữu ích cho việc nghiên cứu lịch sử, nhất là mảng lịch sử Phật giáo thời cận hiện đại

Chú thích Bìa Tứ Đại Cao Tăng Phật giáo Trung Hoa thời cận đại.
Từ trái qua phải Thái Hư đại sư, Ấn Quang đại sư, Hoàng Nhất đại sư, Hư Vân đại sư

Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa cận đại
Lịch sử Phật Giáo Trung Hoa cận đại (Bộ 2 Tập)

1,150,000 VNĐ