Tư tưởng Phật giáo Bộ phái

45,000 VNĐ

Tác phẩm Tư tưởng Phật giáo Bộ phái này là những bài thu hoạch cuối khóa của Tăng Ni sinh hệ Đại học, Khoa Lịch sử Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM, do tôi Giáo thọ bộ mòn tuyển chọn chỉnh sửa và biên tập.

Chủ biên: Thích Hạnh Bình

Tác giả: Như Hạnh, Huệ Hiếu, Nguyên Hiếu, Kiều Tuệ Nhật, Như Nguyện, Huệ Phát, Nguyên Phong, Thông Quang, Chúc Thành, Hạnh Trí, Quang Trí
NXB Hồng Đức 2020 – 208 trang

 

 

Hết hàng