Kinh Lăng Già

22,000 VNĐ

Kinh Lăng Già

Dịch Giả: HT. Thích Duy Lực
NXB Tôn Giáo – 246 trang
Tái bản lần thứ 4 có chỉnh sửa

LỜI DỊCH GIẢ

Kinh Lăng Già có ba bản dịch từ Phạn sang Hán: Tống dịch, Ngụy dịch, và Đường dịch, hiện đang phổ biến lưu thông là bản Tông dịch, :Dịch giả bản này là người Ấn Độ, đối với Hán văn chưa được thông thạo lắm, nên lời văn đảo qua, lộn lại, có chỗ thì trùng lắp quá dư thừa, dẫu cho à Nho tinh thông tiếng Hán cũng cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi dịch Kinh này phải tham khảo thêm hai bản dịch đời Ngụy và đời Đường, đồng thời ì theo quyển Lăng Già Tông Thông của ngài Tăng Phụng Nghi (Cư sĩ kiến tánh đời Minh), xếp lời văn cho xuôi và tăng bổ từ ngữ để sáng tỏ nghĩa Kinh, cũng có lược bỏ vài chỗ quá dư thừa, với những danh từ tiếng Hán hay tiếng Phạn không thể dịch sang tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú, những câu nghĩa lý quá thâm sâu thì chúng tôi : giải thêm.///

Kinh Lăng Già
Kinh Lăng Già

22,000 VNĐ