Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ

150,000 VNĐ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ

Tác giả :Thiền sư Hàm Thị .Thiền sư Hàm Thị giải | Thích Phước Hảo dịch
NXB : Hồng Đức .- Bìa Cứng -: 950 trang

Trích Lời Giới Thiệu HT Nhật Quang – Thiền Viện Thường Chiếu
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực chỉ này lưu hành tại Trung Quốc trải các thời đại có rất nhiều nhà sớ giải:
Riêng hai bộ Trực Chỉ của ngài Hàm Thị và bộ Chính Mạch của ngài Chơn Giám được giới Phật tử Việt Nam ngưỡng mộ nhất. Bộ Trực Chỉ thì xưa nay chưa có nhà nào dịch sang tiếng Việt trọn vẹn, dù bộ Kinh này được xếp vào sách giáo khoa trong chương trình Giáo dục Phật giáo. Phần nhiều các nơi chỉ dịch phần chính văn và trích dẫn những chỗ cần yếu thôi. Chính đây là động cơ thôi thúc pháp huynh tôi, Thượng tọa Thích Phước Hảo, người đã nhiều năm tham khảo học hỏi bộ Lăng Nghiêm Trực Chỉ và lúc nào cũng cưu mang trong lòng hoài bão là sẽ dịch bộ này sang tiếng Việt thật đầy đủ để giới học Phật Việt Nam chưa quen với chữ Hán dễ bề tra cứu học hỏi.

còn 1 hàng

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ

150,000 VNĐ