Phật Học Trung Đẳng – Bộ 2 cuốn

270,000 VNĐ

Phật Học Trung Đẳng – Bộ 2 cuốn

Thiện Nhân biên soạn
Đại sư Thái Hư: Giám định
Nguyễn Khuê dịch

NXB Hồng Đức –  Bộ 2 cuốn trong hộp hơn 1400 trang

Trích LỜI NÓI ĐẦU

Sách  Trung đẳng Phật học giáo khoa thư bàng Hán Văn do Cư sĩ Thiện Nhún biên soạn, Đại sư Thái Hư giám định, (hường được đem giảng dạy ở các chùa, các trường Phật học, vừa như một giáo trình Phật học, vừa như một sách dạy chữ Hán.

Gần hai mươi năm nay, chúng tôi đã dùng sách để dạy Hán văn tại một số chùa, tại trường Trung cấp Phật học và lớp Cao đẳng Phật học TP. Hồ Chí Minh, trường Cao cấp Phật học nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Sách gồm các bài học Chủ Hán nguyên bản, phiên âm , dịch nghĩa, nghĩa từ , ngữ pháp…

 

Phật Học Trung Đẳng - Bộ 2 cuốn
Phật Học Trung Đẳng – Bộ 2 cuốn

270,000 VNĐ