Nguồn gốc Phật Giáo

235,000 VNĐ

Nguồn gốc Phật Giáo
Bối cảnh hình thành những giáo lý ban đầu

Nguyên tác: How Buddhism began – Richard F. Gombrich – Giáo sư Phật học Đại Học Oxford
NXB: ĐHQG Hà Nội – 232 trang – Bìa cứng
Năm xuất bản: 2024

Đây là lần tái bản thữ hai của cuốn sách Nguồn gốc Phật giáo [How Buddhism Began) mà nội dung của nó thể hiện quan điểm mới mẻ về kinh điển Phật giáo cổ xưa nhất và cống hiến những gợi ý về vấn đề những giáo lý đã được phát triển ra sao.

Cuốn sách trình bày hai chủ đề. Đầu tiên, tác phẩm này lập luận (argue) rằng chúng ta không thế hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni [the Buddha, từ nay về sau gọi tắt là Đức Phật – ND] cho đến khi chúng ta hiểu rằng Ngài đang tranh luận với các đạo sư tôn giáo khác, đặc biệt là các vị Bà-la-môn. Chủ đề cuối tìm hiểu về ẩn dụ, phúng dụ, và y tự diễn nghĩa. Bằng việc theo sát văn bản từng câu từng chữ – mặc dù Đức Phật cảnh giác chúng ta không nên như vậy – tác phẩm khám phá ra các thế hệ đệ tử tiếp nối Đức Phật đã tạo ra sự đặc trưng và phát triển giáo lý rất xa so với dự định ban đầu của Ngài. Với tính văn chương và dễ hiểu, cuốn sách được viết bởi một trong những học giả kiệt xuất nhất thế giới trong lĩnh vực Phật giáo Pali, trở thành giáo trình chính của mọi học viên nghiên cứu về Phật giáo.

Richard F. Gombrich là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học Oxford và là một trong những học giả xuất sắc nhất về Phật học trên thế giới. Từ năm 1976 đến 2004 ông là Giáo sư Boden of Sanskrit tại Đại học Oxford, ông viết rộng khắp về Phật giáo, gồm có Nguồn gốc Phật giáo: Bối cảnh hình thành những giáo lý ban đầu [How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings – 1996); Phật giáo Thượng tọa bộ: Lịch sử xã hội từ Benares cổ đại đến Colombo hiện đại (Theravada Buddhism: A social history from ancient Benares to modern Colombo – 1988);

Nguồn gốc Phật Giáo
Nguồn gốc Phật Giáo

235,000 VNĐ