Phật học luận tập 10-2023

130,000 VNĐ

Phật học luận tập 10-2023

Nhiều tác giã

Trong số này:
– Giới thiệu Thức thân túc luận – Tuệ Sỹ
– Kinh Pháp Hoa được dịch và phổ biến ở tây Phương như thế nào- Huỳnh Kim Quang
– NaLanDa truyền thừa truyền nhân giáo pháp – Tập II – Vũ Quang Nhân
– Lịch sử chế tác tượng Phật ở Nhật Bản – Bùi Chí Trung
– Nghệ thuật Phật giáo Campa thời Hậu Đông Dương -Khảo cứu ngẫu tượng Mật tông – Trần kỳ Phương- Tú Anh
– Lược sử khắc Đại tạng kinh –
– Giới thiệu Đại chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh- Tuệ Sỹ
– Chuyên Đề Đại Tạng Kinh Việt Nam -Thanh Trí dịch

Phật học luận tập 10-2023
Phật học luận tập 10-2023

130,000 VNĐ