Tam luận toàn tập

50,000 VNĐ

Tam luận toàn tập

Nguyên Tác: Long Thọ – Thánh Thiên
Dịch giả: Sa Môn Thích Đức Nghiệp

NXB Tôn giáo – 427 trang

Ba luận thư gồm 3 luận:thuộc Tam luận tông của Phật giáo Đại Thừa
Trung Luận – Thập Nhị Môn luận – Bách luận

2 luận đầu của Tồ Long Thọ, luận sau của ngài Thánh Thiên
Thời gian đầu, các luận thư trên được coi là Tam Luận Tông, sau đó Tổ Long Thọ biên soạn thêm Bộ Đại Trí Độ Luận còn gọi là Tứ luận Tông

Hết hàng