Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải

70,000 VNĐ

Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải

Tác giả : HT. Thích Thanh Từ
Nhà xuất bản: Hồng Đức – 770 trang

Với tinh thần khôi phục lại Phật giáo đời Trần, chúng tôi cho xuất bản quyển Tam Tổ Trúc Lâm để giới thiệu cùng Phật tử Việt Nam có cơ hội nghiên cứu và học tập. Lý đáng chúng tôi phải căn cứ một nguyên bản chữ Hán và cho in đầy đủ ở phần sau. Song vì những quyển Tam Tổ Thực Lục, Tam Tổ Hành Trạng…còn nhiều thiếu sót, nên chúng tôi không thể căn cứ vào một bản được, mà còn phải góp nhặt tra cứu những bản liên hệ như : Thánh Đăng Lục, Thiền Tông Bản Hạnh…để bổ túc. Sau này những tập Văn Học Đời Lý, Văn Học Đời Trần của ông Ngô Tất Tố, Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang và Thơ Văn Lý Trần của nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội giúp tư liệu khá nhiều cho chúng tôi, cộng thêm các bộ Quốc Sử càng làm sáng tỏ hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa hài lòng về vị Tổ thứ ba (Huyền Quang), vì quyển Tổ Gia Thực Lục do người trong thân tộc ghi chép đời Ngài, không phải một đệ tử xuất gia thân tín ghi. Cho nên những việc tạp thì ghi đủ, còn việc truyền pháp, đắc pháp, vấn đáp, giảng đạo thì ghi quá đơn lược. Vì vậy, phần sử của Ngải nhiều điểm còn nghi vấn chưa được sáng tỏ.

Kính ghi

THÍCH THANH TỪ
Thiền Viện THƯỜNG CHIẾU

Mùa Đông năm 1996

Tam Tổ trúc lâm giảng giải
Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải

70,000 VNĐ