Văn học Phật giáo thời Lý Trần: Diện mạo và đặc điểm

130,000 VNĐ

Văn học Phật giáo thời Lý Trần: Diện mạo và đặc điểm

Nguyễn Công Lý
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM – 557 trang

in lại lần thứ 3 có sửa chữa -bổ sung

Thời đại Lý – Trần là thời đại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thống nhất cộng đồng, phục hưng những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống củ dân tộc sau hơn mười thế kỷ bị lệ thuộc phương Bắc. Văn học Lý – Trần, trong đó có văn học Phật giáo Lý – Trần là giai đoạn văn học chính thức mở đầu, có nhiệm vụ khai phá, mở đường cho văn học viết Việt Nam kể từ sau khi nước nhà giành được độc lập vào đầu thế kỷ XX. Nếu yêu nước và nhân đạo là hai nội dung, hai chủ đề và cũng là hai tư tưởng xuyên suốt của văn học Việt Nam thì văn học Phật giáo Lý – Trần được vinh dự là một bộ phận văn học góp phần đặt nền móng cho hai nội dung, chủ đề, tư tưởng trên.

Công trình được tái bản lần này có bổ sung một số nội dung và cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới, tư liệu mới phát hiện về văn học Phật giáo. Để giúp quý độc giả tiện tra cứu, khi trích dẫn, tác giả trích nguyên tác thơ văn chữ Hán, rồi phiên âm và dịch nghĩa hoặc dịch thơ

Hết hàng