Sống một đời vui – The Joy of Living

150,000 VNĐ

Sống một đời vui

Nguyên tác: The Joy of Living – Unlocking the Secret and Science of Happiness
Yongey Mingyur Rinpoche
Việt dịch: Diệu Hạnh Giao Trinh – Nguyễn Minh Tiến

NXB Tôn Giáo  – 527 trang

Trích Lời giới thiệu của Đức Đại Bảo Pháp Vương Karmapa đời thứ 17
Trong cuốn sách này Ngài Yongey Mingyur Rinpoche đã dùng từ bi lẫn trí tuệ kết hợp các kinh nghiệm thực chứng của giáo pháp Phật Đà và phương pháp khoa học hiện đại để chỉ dẫn một con đường tu hành , thật là một bậc Thầy biết” khái quát kho tàng tâm linh”, và tôi hoan hỉ trước công trình làm lợi ích chúng sinh này của Rinpoche…

Sống một đời vui
Sống một đời vui – The Joy of Living

150,000 VNĐ