Thiền Luận – Bộ 3 cuốn

420,000 VNĐ

Thiền Luận – Bộ 3 cuốn Thượng Trung Hạ
Tác giả: Daisetz. T. Suzuki – Dịch giả: Trúc Thiên – Tuệ Sỹ

NXB Tri Thức – 1202 trang – Bìa mềm
Xuất bản: 10/2017

Thiền luận – Trọn bộ 3 quyển – Bìa mềm

Trích Lời thưa cho bản in tái bản lần thứ nhất

Đây là lần tái bản đầu tiên chính quy nhất từ bản in bộ Thiền luận của những năm 1971 và 1973 cho đến nay, và được dịch giả Tuệ Sỹ viết lời “Tựa tái bản lần thứ nhất” trong quyển Trung và quyển Hạ.

Sách được làm đúng theo sách gốc của những ấn bản trên, tuy có đôi chút khác biệt về khía cạnh trình bày, hiển thị văn bản. Đối với quyển Thượng, dịch giả Tuệ Sỹ (chúng tôi xin phép gọi là Thầy) đã bỏ thì giờ xem lại phần chữ Hán cũng như nhập liệu thêm phần Phụ trương chữ Hán ở cuối sách; còn phần chữ Việt thì vẫn giữ nguyên văn phong của dịch giả Trúc Thiên. Đối với quyển Trung và quyển Hạ, Thầy đã đọc lại, chỉnh sửa, tăng bổ, có đoạn dịch mới lại… một cách hết sức công phu và cẩn trọng….

Hết hàng