Lịch sử Triết Học Ấn Độ

180,000 VNĐ

Lịch sử Triết Học Ấn Độ

Thích Mãn Giác
NXB Hồng Đức – 416 trang

“Triết học Ấn-độ khác hẳn triết học Tây phương từ căn bản: một bên là đạo sống, còn một bên chỉ là quan điểm nhận thức nằm trong giới hạn của lý trí. Đạo sống là con đường mà hành nhân là con người tinh thành thiết tha sống chết với tư tướng mình và thể hiện tư tưởng ấy trong từng cử chỉ, hành động thường nhật ở đời. Trái lại, nhận thức chỉ là chủ thể đứng yên trong một tháp ngà nhất định và nhìn đời như kẻ đứng bên ngoài nhìn xuống dòng sông. Lý trí mà Tây phương ca tụng và tôn thờ, chỉ là một cấp bậc nhỏ trong những cấp bậc sai biệt của chân lý. Đạo lý làm căn bản cho lý trí, và lý trí chỉ là phương tiện nhất thời trên con đường hướng tới chân lý. Triết học Ấn-độ được xây dựng trên càn bản đạo lý, khác hẳn với căn bản lý trí của triết học Tây phương.”

Lịch sử Triết Học Ấn Độ
Lịch sử Triết Học Ấn Độ

180,000 VNĐ