Lược sử Phật giáo Tích Lan

170,000 VNĐ

Lược sử Phật giáo Tích Lan

Tỳ khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
NXB Hồng Đức – Bìa cứng 360 trang

THAY LỜI TỰA
Tích Lan (Sri-laṅkā) là cái nôi của Phật giáo Theravāda sau đó lan truyền khắp nơi trên thế giới. Tiêu biểu nhất là ở các quốc gia truyền thống như Thái, Myanmar, Campuchia và Lào – những đất nước Chùa Tháp – cũng từ một cội nguồn, sau đó phát triển, hưng thịnh thành quốc giáo. Riêng Việt Nam cũng được sinh ra từ hệ Nam truyền ấy, hiện có khoảng trên dưới 160 ngôi chùa trong và ngoài nước mà tăng, ni, tu nữ và cận sự nam nữ cũng rất là “thạnh mậu”. Công đức ấy thuộc về chư cố tôn túc đại trưởng lão: Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn, Giác Quang, Giới Nghiêm, Tịnh Sự, Hộ Nhẫn… từ buổi đầu khai tông lập hệ.
Lược sử Phật giáo Tích Lan chỉ nêu những chỗ cần thiết từ nguyên bản tiếng Anh: “Encyclopaedia of Buddhism” – Published by the Government of Ceylon; Printed at the Government press, Ceylon – bìa cứng, khổ lớn, 8 cuốn, mỗi cuốn dày chừng 800 trang., nhờ thêm các đệ tử giúp sức, cuối cùng công trình cũng tạm hoàn thành…

Nói tóm lại, tấm gương rạng ngời của đất nước hải đảo này trải qua hàng ngàn năm lịch sử đã lấy xương máu, hơi thở và sự sống của mình để bảo vệ giáo pháp uyên nguyên – hy vọng sẽ mang đến ít nhiều lợi lạc cho những người học Phật và tu Phật hữu duyên!

Lịch sử Phật giáo Tích Lan
Lược sử Phật giáo Tích Lan

170,000 VNĐ