Thơm ngát hương lan

95,000 VNĐ

Thơm ngát hương lan
Tác giả : Hư Vân niên phổ
Dịch giả : Kiến Châu – Như Thủy – Hạnh Đoan
NXB Phương Đông – 603 trang

Sách về cuộc đời HT. Hư Vân nguyên tác Hư Vân Niên Phổ từ khi chào đời, vào đạo, hành đạo độ sinh đến sau khi thị tịch

 

Thơm ngát hương lan
Thơm ngát hương lan

95,000 VNĐ