Tín Tâm Minh-Tâm Vương Minh-Tâm Minh

45,000 VNĐ

Tín Tâm Minh-Tâm Vương Minh-Tâm Minh
Phụ lục: HT. Duy Nhân- Pháp Ngữ khai thị thiền thất

Tác giả: Thích Nguyên Chơn chuyển ngữ
NXB Hồng Đức –  140 trang –  Bìa cứng

Sách về các tác phẩm nổi tiếng của Tam Tổ Thiền Tông: Tăng Xán (Tín tâm Minh) , Phó Đai Sĩ (Tâm Minh Vương ,Pháp Dung Sơ tổ Ngưu Đầu (Tâm Minh) và Pháp ngữ HT Duy Nhân, đệ tử ngài Hư Vân) khai thị Thiền thất  tại chùa Nam Hoa (nơi tôn trì nhục thân Lục Tổ Huệ Năng)…

 

Tín Tâm Minh-Tâm Vương Minh-Tâm Minh
Tín Tâm Minh-Tâm Vương Minh-Tâm Minh

45,000 VNĐ