Mandala sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ theo quan kiến Kim Cương Thừa

98,000 VNĐ

Mandala sự hợp nhất của Từ bi và Trí tuệ theo quan kiến Kim Cương Thừa

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII
Giáo Pháp và Quán đỉnh từ những chuyến viếng thăm Việt Nam
Người dịch Vô Uý
NXB Tôn Giáo – 332 trang giấy tốt hình màu

Mandala là năng lượng từ bi, trí tuệ trải khắp vũ trụ. Theo nghĩa đen, Mandala chính là vũ trụ. Vũ trụ được bao trùm bởi tình thương yêu là trọn vẹn cuộc sống này. Trung tâm điểm của vũ trụ là trí tuệ, là nguồn gốc cuộc sống là trí tuệ hiểu biết. Không có trí tuệ thì tình yêu thương sẽ bị sử dụng sai và mang đến vô vàn đau khổ. Đó là ý nghĩa chính của Mandala trong Kim cang thừa – Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII

 

 

Hết hàng